Przedszkole w Iwkowej


Kryteria rekrutacji do przedszkola – Uchwała Rady Gminy

Uchwała Rady Gminy określająca kryteria rekrutacji do przedszkola