Przedszkole w Iwkowej


Rada rodziców

RADA RODZICÓW PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W IWKOWEJ W ROKU 2021/2022

Przewodnicząca:

Natalia Kulig

Zastępca przewodniczącej:

Agnieszka Bednarek

Sekretarz:

Elżbieta Jasnos