Przedszkole w Iwkowej


Rada rodziców

RADA RODZICÓW PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W IWKOWEJ W ROKU 2022/2023

Przewodnicząca:

Beata Motak

Zastępca przewodniczącej:

Anna Urbańska

Sekretarz:

Elżbieta Jasnos