Przedszkole w Iwkowej


Programy nauczania

W trosce o wszechstronny rozwój dziecka nauczyciele realizują treści zawarte w podstawie programowej w oparciu o następujące programy nauczania:

  • “Program wychowania przedszkolnego” autorstwa Wiesławy Żaby-Żabińskiej, Wioletty Majewskiej i Renaty Paździo.
  • „Program nauczania języka angielskiego dla przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” – auorstwa Magdaleny Appel, Joanny Zarańskiej i Ewy Piotrowskiej.
  • Program religii rzymskokatolickiej” – nr AZ-0-01/20