Przedszkole w Iwkowej


Cennik

OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU

W bieżącym roku kalendarzowym odpłatność wynosi 1zł za jedną godzinę x ilość godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas bezpłatnego nauczania.

Bezpłatna realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 5 godzin.

Wyżywienie:

  • śniadanie- 2,50 zł/dzień
  • obiad- 8,00 zł/dzień
  • podwieczorek- 2,50 zł/dzień