Przedszkole w Iwkowej


Cennik

OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU

W bieżącym roku kalendarzowym odpłatność wynosi 1zł za jedną godzinę x ilość godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas bezpłatnego nauczania.

Bezpłatna realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 5 godzin.

Wyżywienie (tzw. wsad do kotła):

  • śniadanie- 1,80 zł/dzień
  • obiad- 4,80 zł/dzień
  • podwieczorek- 1,80 zł/dzień