Przedszkole w Iwkowej


Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną

Przedszkole w Iwkowej współpracuje ze specjalistami z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Brzesku:

  • logopeda
  • pedagog (surdopedagog)
  • psycholog

w zakresie:

  • badania gotowości szkolnej (badania przesiewowe)
  • prowadzenia warsztatów i prelekcji dla nauczycieli i rodziców
  • szkolenia Rady Pedagogicznej
  • prowadzenia warsztatów dla dzieci

Kontakt:

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Brzesku

ul. Piastowska 2, 32-800 Brzesko

tel./fax (014) 663-01-81

www.brzeski.nazwa.pl/poradnia