Przedszkole w Iwkowej


Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI 3 i 4 – LETNICH PRZEBYWAJĄCYCH W PRZEDSZKOLU 9 GODZIN DZIENNIE:

7.00 – 8.15 – Schodzenie się dzieci do przedszkola.
Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe ( np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę).
Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.
Zabawa ruchowa.

8.15 – 8.30 – Przygotowanie do śniadania.

8.30 – 9.00 – Śniadanie.

9.00 – 9.30 – Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

9.30 – 11.15 – Zabawy ruchowe, zabawy dowolne w sali. Spacery, zabawy dowolne na placu przedszkolnym.

11.15 – 11.30 – Przygotowanie do obiadu.

11.30 – 12.00 – Obiad.

12.00 – 14.15 – Leżakowanie.

14.15 – 14.30 – Przygotowanie do podwieczorku.

14.30 – 14.45 – Podwieczorek.

14.45 – 15.30 – Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb.
Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek). Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.

15.30 – 16.00 – Rozchodzenie się dzieci.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI 5 i 6 – LETNICH PRZEBYWAJĄCYCH W PRZEDSZKOLU 9 GODZIN DZIENNIE:

7.00 – 8.15 – Schodzenie się dzieci do przedszkola.
Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe ( np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę).
Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.
Zabawa ruchowa.

8.15 – 8.30 – Przygotowanie do śniadania.

8.30 – 9.00 – Śniadanie.

9.00 – 10.00 – Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą. Ćwiczenia gimnastyczne.

10.00 – 11.15 – Zabawy dowolne w sali. Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu ( np. w ogrodzie, na boisku, na łące ).

11.15 – 11.30 – Przygotowanie do obiadu.

11.30 – 12.00 – Obiad.

12.00 – 12.15 – Dzieci 5 i 6 – letnie – ćwiczenia relaksacyjne.

12.15 – 13.45 – Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej ( ewentualnie czytanie fragmentów książek ).
Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym.

13.45 – 14.15 – Sprzątanie sali, układanie w półkach indywidualnych.

14.15 – 14.30 – Przygotowanie do podwieczorku.

14.30 – 14.45 – Podwieczorek.

14.45 – 15.30 – Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach.

15.30 – 16.00 – Rozchodzenie się dzieci.