Przedszkole w Iwkowej


Zajęcia dodatkowe

Przedszkolaki mają możliwość uczestniczenia w zajęciach:

 • religii
 • terapeutycznych
 • logopedycznych
 • rewalidacyjnych
 • rytmicznych
 • umuzykalniających
 • plastycznych
 • rozwijających zainteresowania czytelnicze
 • rozwijających zainteresowania teatralne
 • umożliwiających prowadzenie doświadczeń badawczych i eksperymentów przyrodniczych
 • ogrodniczych (samodzielna uprawa roślin w ogródku przedszkolnym)