Przedszkole w Iwkowej


Zajęcia dodatkowe

Przedszkolaki mają możliwość uczestniczenia w zajęciach:

  • religii
  • rytmicznych
  • umuzykalniających
  • plastycznych
  • rozwijających zainteresowania czytelnicze
  • rozwijających zainteresowania teatralne
  • umożliwiających prowadzenie doświadczeń badawczych i eksperymentów przyrodniczych
  • ogrodniczych (samodzielna uprawa roślin w ogródku przedszkolnym)