Przedszkole w Iwkowej


Rekrutacja

HARMONOGRAM REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Iwkowa jest organem prowadzącym.

I. KONTYNUACJA EDUKACJI W PRZEDSZKOLU

1. Czynności rodzica:

Pobieranie i składanie druków deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko edukacji w przedszkolu.

Termin: od 4 marca 2019r. od godz. 8.00 do 8 marca 2019r. do godz. 15.00

II. REKRUTACJA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

Czynności rekrutacyjne:

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnieni przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym:

od 11 marca 2019r. od godz. 8.00 do 22 marca 2019r. do godziny 15.00.

Termin w postępowaniu  uzupełniającym:

od 11 kwietnia 2019r. od godz. 8.00 do 12 kwietnia 2019r. do godziny 15.00.

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art. 131 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz. 996).

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym:

od 25 marca 2019r. od godz. 8.00 do 27 marca 2019r. do godziny 15.00.

Termin w postępowaniu  uzupełniającym:

od 15 kwietnia 2019r. od godz. 8.00 do 18 kwietnia 2019r. do godziny 15.00.

3. Podanie do publicznej wiadomości poprzez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: 28 marca 2019r. do godz. 16.00

Termin w postępowaniu  uzupełniającym: 19 kwietnia 2019r. do godz. 15.00

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym:

od 1 kwietnia 2019r. od godz. 8.00 do 5 kwietnia 2019r. do godziny 15.00.

Termin w postępowaniu  uzupełniającym:

od 24 kwietnia 2019r. od godz. 8.00 do 26 kwietnia 2019r. do godziny 15.00.

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: 10 kwietnia 2019r. do godz. 15.00

Termin w postępowaniu  uzupełniającym: 29 kwietnia 2019r. do godz. 15.00

6. Rozpatrywanie wniosków o uzasadnienie odmowy przyjęcia do przedszkola.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym:

od 15 kwietnia 2019r. do 18 kwietnia 2019r.

Termin w postępowaniu  uzupełniającym:

od 30 kwietnia 2019r. do 17 maja 2019r.