Przedszkole w Iwkowej


Program nauczania

W trosce o wszechstronny rozwój dziecka nauczyciele realizują treści zawarte w podstawie programowej w oparciu o następujące programy nauczania:

  • „Wokół przedszkola - program wychowania przedszkolnego oparty na wasrtwicowej koncepcji wychowania Stefana Kunowskiego” – autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej, Joanny Lendzion i Wiesławy Żaby- Żabińskiej,

  • „W dziele stworzenia odkrywam miłość Boga”- program religii rzymsko-katolickiej autorstwa Marii Wiatrowskiej – Gliszczyńskiej,
  • „Program rytmiki. Etap przedszkolny”- autorski program opracowany przez Lillę Sztyler.