Przedszkole w Iwkowej


WYNIKI POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

27 marca 2020

Komisja rekrutacyjna Publicznego Przedszkola w Iwkowej spośród złożonych wniosków rekrutacyjnych wyłoniła kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do w/w przedszkola na rok szkolny 2020/2021.

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W IWKOWEJ
NA ROK SZKOLNY 2020/2021:
1. Bednarek Amelia
2. Bodurka Magdalena
3. Bodurka Szymon
4. Czyżycka Julia
5. Gołąb Aleksander
6. Gurgul Liliana
7. Krakowski Błażej
8. Krzyszkowska Julia
9. Kulig Hubert
10. Kumorek Klara
11. Kura Kacper
12. Michalik Maja
13. Pajor Nikodem
14. Pstrąg Piotr
15. Pytel Weronika
16. Sowa Julia
17. Sowa Szymon
18. Szot Tymoteusz
19. Śledziewski Szymon
20. Turek Aleksander
21. Warmuz Jan
22. Warmuz Michał

LISTA KANDYDATÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W IWKOWEJ
NA ROK SZKOLNY 2020/2021:
1. Pysno Julia
2. Szot Milena

UWAGA!!
Aby zakwalifikowani kandydaci mogli wziąć udział w kolejnym etapie rekrutacyjnym, konieczne jest potwierdzenie „woli przyjęcia” dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna.
W związku z epidemią koronawirusa potwierdzenie woli przyjęcia należy przesłać do 3 kwietnia na pocztę internetową przedszkola: przedszkoleiwkowa@interia.pl

Oświadczenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola – wzór

« wróć