Przedszkole w Iwkowej


OCZYSZCZACZ POWIETRZA … I MY GO MAMY.

22 października 2018

Początkiem nowego roku szkolnego do naszego przedszkola trafił oczyszczacz powietrza. Urządzenie to posiada układ filtracyjny powietrza usuwający składniki smogu, takie jak pyły PM 2.5, lotne związki organiczne a także alergeny, bakterie i wirusy.

Urządzenie zostało przekazane nieodpłatnie dzięki podpisanej umowie darowizny między Wójtem Gminy Iwkowa a Marszałkiem Województwa Małopolskiego. Oczyszczacz powietrza został przekazane przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków LIFE Unii Europejskiej.

« wróć