Przedszkole w Iwkowej


Rada rodziców

RADA RODZICÓW PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W IWKOWEJ W ROKU 2018/2019

Przewodnicząca

Gabriela Repetowska

Zastępca przewodniczącej

Anna Wnęk

Sekretarz

Monika Pajor

Skarbnik

Małgorzata Koper